Σχολή Επιδιαιτησίας Level II στην Ολλανδία

Εκτύπωση

Από το Σύνδεσμο Διαιτητών Αντισφαίρισης Ελλάδος ανακοινώνεται η αίτηση συμμετοχής για ITF Level II Officiating School, που θα διεξαχθεί στο Amsterdam, Netherlands από 1-3 Οκτωβρίου 2010.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν ως Υπεύθυνοι Κριτών ή Επιδιαιτητές. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις πρέπει να σταλούν στην ΕΦΟΑ (fax. 210-7563173) έως την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2010 και ώρα 13.00 μ.μ.


Επισυνάπτεται η αίτηση.