Μέτρηση Ψυχολογικών και Πνευματικών Ικανοτήτων σε Αθλητές και Ομάδες

Εκτύπωση

zarwths metrhsh
Το Vienna Test System SPORT ως βοηθητικό στοιχείο για την επίτευξη κορυφαίας απόδοσης. Το Vienna Test System SPORT χρησιμοποιεί μια ολιστική προσέγγιση και παρέχει μια γρήγορη, ακριβή και ολοκληρωμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων των τεστ. 

Το Σύστημα Αξιολόγησης Ψυχολογικών και Πνευματικών Ικανοτήτων στον Αθλητισμό (VTS-SPORT) αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο με εφαρμογές στην αξιολόγηση ψυχολογικών και πνευματικών ικανοτήτων του ατόμου, στην αναζήτηση ταλαντούχων αθλητών, στην ανάδειξη ατομικών αναγκών με στόχο την προσωπική βελτίωση των αθλητών στον αντίστοιχο τομέα.

Αποτελείται από μια σειρά δοκιμασιών (Tests), οι οποίες συμπληρώνονται γρήγορα και εύκολα. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την ατομική συνέντευξη του αθλητή και παρέχει πληροφορίες οι οποίες τον βοηθούν να εξελιχθεί.  Vienna Test System SPORT – Μέτρηση Ψυχολογικών και Πνευματικών Ικανοτήτων σε Αθλητές και Ομάδες

ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

zarotisO Ζαρώτης Iωάννης είναι Ψυχολόγος-Αθλητικός Ψυχολόγος (κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου), απόφοιτος του Προγράμματος Ψυχολογίας του τμήματος Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής- Ψυχολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και απόφοιτος του Φ.Π.Ψ. Ιωαννίνων.
Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο πρόγραμμα «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών με ειδικότητα «Αθλητική Ψυχολογία» και είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του Προγράμματος Ψυχολογίας του ΦΠΨ Αθηνών.  Είναι μέλος τουΣυλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Ψυχολογίας (ΕΑΨ), της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Αθλητικής Ψυχολογίας (FEPSAC) και  της Διεθνούς Ενώσεως Εφαρμοσμένης Αθλητικής Ψυχολογίας (AASP). www.sportpsychologist.gr

Mental Tennis από τον Γιάννη Ζαρώτη...